Kinh tế số

ĐỂ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỰC SỰ TRỞ THÀNH ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN

Trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thiết thực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, đóng góp và...

Đọc thêm

8 TỪ DÀNH CHO NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng nêu rõ năm 2023 là năm đầy khó khăn đối với thế giới trong đó có Việt Nam, nhưng chúng ta đã vượt lên để có những kết quả đáng khích lệ. Trong những thành tựu đó có sự đóng góp đáng kể của ngành khoa học công nghệ cũ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

appstore