Lực lượng vũ trang nhân dân gồm những lực lượng nào?

Lực lượng vũ trang nhân dân gồm những lực lượng nào?

Căn cứ quy định tại Luật Quốc phòng 2018 thì lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ; trong đó:- Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, ba...

Đọc thêm

Lực lượng vũ trang nhân dân được sử dụng trong những trường hợp nào?

Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Quốc phòng 2018 thì hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Na...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

appstore